Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Ďalšia uzávierka sa uskutoční  31. októbra 2016 a bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2016/2017.