Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Zaujíma vás, aké služby ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre počas platnosti opatrení proti koronavírusu?

vložil: Miloslav Mucha

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa pridáva k iniciatíve, ktorú odštartovala Potravinárska komora Slovenska a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Jej myšlienkou je pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle. K tejto iniciatíve sa postupne pridali aj ostatné priemyselné zväzy a združenia na čele so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

vložil: Miloslav Mucha

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vám úprimne zablahoželala ku Dňu učiteľov a vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu prácu.

vložil: Miloslav Mucha

V prvom rade Vás chceme všetkých pozdraviť a popriať Vám a Vašim blízkym pevné zdravie. Veríme, že aj v tejto veľmi zvláštnej dobe, ste sa ku najnutnejším a aktuálnym informáciám dostali a sledujete aj informácie na web stránke FZKI.

vložil: Miloslav Mucha

O spôsobe realizácie talentovej prijímacej skúšky bude zverejnený oznam a podrobne Vás budeme informovať po 30. 4. 2020 na základe doručených prihlášok! Obsah talentovej prijímacej skúšky sa nezmení.