Aktuálne informácie

30.05.2017 15:40:46 vložil Miloslav Mucha

Dvojtýždňový intenzívny kurz čínštiny pre začiatočníkov

Kurz pre mládež a dospelých. Kurz pre deti. 10.07. - 21.07.2017, v priestoroch Konfuciovho inštitútu v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5

Čítať ďalej…

29.05.2017 15:21:08 vložil Miloslav Mucha

Dohoda o vzájomnej spolupráci so Slovenskou komorou architektov

Dekanka FZKI doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. podpísala so Slovenskou komorou architektov  dohodu o vzájomnej spolupráci.

Čítať ďalej…

28.05.2017 09:01:00 vložil Miloslav Mucha

Nadviazanie spolupráce s Western Norway University of Applied Sciences

Pedagógovia FZKI doc. Ing. Peter Halaj, CSc., Ing Mária Bihuňová, PhD. a Ing Denisa Halajová, PhD, prezentovali možnosti štúdia a výskumných aktivít na Western Norway University of Applied Sciences v Sogndale.

Čítať ďalej…

23.05.2017 17:31:03 vložil Miloslav Mucha

Landart - Odpadové inštalácie - Dudince

Workshop v kúpeľnom areáli kúpeľného domu Smaragd v Dudinciach, od 26.5. do 28.5.2017. Víkend bude zameraný na tvorbu landartových inštalácií a inštalácií z odpadových materiálov, realizovaných študentmi 1. a 2. ročníka FZKI.

Čítať ďalej…

23.05.2017 11:15:57 vložil Miloslav Mucha

Sadovnícke štúdie Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prezentáciu študentských návrhov vytvorených v rámci ateliérových predmetov. Miesto konania: FZKI, Tulipánová 7 miestnosť TD-17 utorok, 6. 6. 2017 o 14.00 hod.

Čítať ďalej…