Aktuálne informácie

23.05.2017 11:15:57 vložil Miloslav Mucha

Sadovnícke štúdie Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prezentáciu študentských návrhov vytvorených v rámci ateliérových predmetov. Miesto konania: FZKI, Tulipánová 7 miestnosť TD-17 utorok, 6. 6. 2017 o 14.00 hod.

Čítať ďalej…

21.05.2017 16:20:27 vložil Miloslav Mucha

Kurzy hydropedológie

V dňoch 24. - 26. mája sa uskutoční Kurz hydropedológie. Kurz sa bude konať v obci Čierny Balog. Kurz je zameraný na praktickú výučbu základných metód merania a určovania hydropedologických charakteristík.

Čítať ďalej…

18.05.2017 17:17:37 vložil Miloslav Mucha

Záverečná prezentáciu výstupov študentského workshopu Rekreačný areál Thermal Kesov

Pozývame Vás na záverečnú prezentáciu výstupov študentského workshopu Rekreačný areál Thermal Kesov, 19. 5. 2017 o 10:00 hod, termálne kúpalisko Thermal Polný Kesov

Čítať ďalej…

15.05.2017 08:07:56 vložil Miloslav Mucha

Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre v spolupráci s FZ MENDELU  Brno organizovala v termíne 10.-12.5. 2017 odbornú exkurziu Realizácie súčasnej záhradnej architektúry na Morave pre študentov II. stupňa študijného odboru Krajinná a záhradná architektúra a pedagógov KZKA. Exkurzia bola zorganizovaná v rámci siete CIII-CZ-0311-09-1617 grantového programu CEEPUS.

Čítať ďalej…

09.05.2017 12:14:29 vložil Miloslav Mucha

Flóra ako inšpiračný zdroj bylinných kompozícií v mestách

Workshop s prezentáciou semestrálnych prác, 9.5.2017 o 11:00 h, miestnosť TD-01. Oponent z praxe: Ing. Peter Štrba, PhD.

Čítať ďalej…