Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 14. marca 2014 bola dekanmi Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a Fakulty geodézie Univerzity v Záhrebe, v Chorvátsku, podpísaná zmluva o spolupráci.

vložil: Miloslav Mucha

Pozvánka na Vedeckú konferenciu študentov FZKI 2014 s medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná v rámci Univerzitného dňa študentskej vedeckej činnosti, pod záštitou dekanky FZKI SPU v Nitre Ing. Klaudie Halászovej, PhD., 23. apríla 2014.

vložil: Miloslav Mucha

FZKI si uvedomuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť vody a preto si každoročne Svetový deň vody pripomína. Aj tento rok fakulta v spolupráci so Študentskou radou organizuje fotosúťaž a odborné prednášky na témy súvisiace so Svetovým dňom vody. Cieľom fotosúťaže ako aj prednášok je šíriť osvetu o dôležitosti a význame vody medzi ľuďmi.

vložil: Miloslav Mucha

Krátka videoprezentácia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. (Video v originálnej veľkosti zobrazíte po kliknutí na Čítať ďalej...)

vložil: Miloslav Mucha

Niekoľko návrhov riešenia zelene v priestoroch OC v rámci predmetu Aplikovaný interiérový dizajn.