Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva sa i tento rok podieľala na výstave Agrokomplex. Naši doktorandi spracovali návrh pavilónu, ktorý mal hravou detskou formou priblížiť slovenský vidiek. Okrem doktorandov boli v rámci praxe zapojení aj študenti denného štúdia, ktorí sa podieľali na realizácii pavilónu a priebehu výstavy.

vložil: Miloslav Mucha

Letná škola / Educational event for the students of the Horticulture and Landscape Engineering Faculty of Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia and the Faculty of Geodesy, University of Zagreb, Croatia

vložil: Miloslav Mucha

Letná škola / Summer school sponsored by CEEPUS. Lectures by International Teachers and Researchers (Czech republic, Hungary, Poland,...) Nitra, Slovakia 3. - 11. of July 2014

vložil: Miloslav Mucha

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s Geotronics Slovakia, s.r.o. Vás pozývajú na odborný seminár "Mapovanie v krajine UAV fotogrametriou".

vložil: Miloslav Mucha

Acta horticulturae et regiotecturae - vedecký časopis pre záhradníctvo, krajinné inžinierstvo a záhradnú architektúru.