Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Workshop pri príležitosti GIS Day 2019 sa bude konať 12. a 13. novembra 2018 od 8:30 do 15:30 v učebni ZM-11 (Hospodárska 7, Nitra). Na workshope sa oboznámite s počítačom Raspberry Pi, programovacím jazykom Python v prostredí QGIS a s vývojovou doskou Arduino UNO.

vložil: Miloslav Mucha

piatok 25.10.2019 sadíme sprievodné záhony trvaliek pred Aulou SPU v Nitre s veľkorysou výmerou takmer 900m2. Tisícky trvaliek a cibuľovín zatraktívnia tento výnimočný priestor, ktorý si zaslúži reprezentatívny charakter.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia 17.10.2019, Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou. Organizačné zabezpečenie: Ing. Katarína Rovná, PhD., Katedra biotechniky zelene.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 30. októbra 2019, 13:30, BZ-01 - Katedra zeleninárstva, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.