Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 25.1. 2018 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník odbornej konferencie doktorandského štúdia JUNIORSTAV 2018, ktorá bola organizovaná na Fakulte stavební VUT v Brně. Na odbornej konferencií sa zúčastnil a predniesol príspevok aj Ing. Jakub Pagáč, doktorand na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 15.02.2018 o 10:00 h, miestnosť TD-01, Tulipánová 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš, Ing. Walter Scherfel

vložil: Miloslav Mucha

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre na fakultný Deň otvorených dverí. 26. január 2018 - 10.00 h - 14.00 h Tulipánová 7, Nitra

vložil: Miloslav Mucha

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozýva na XIII. medzinárodnú vedeckú konferenciu Veda mladých 2018, konanú pod záštitou doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., dekanky FZKI SPU v Nitre. Wellness hotel Vinnay***, Vinné, Slovensko, 20. - 22. 06. 2018,

vložil: Miloslav Mucha

Informácia o pracovných pobytoch a stážach v zahraničí pre študentov, absolventov, výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov.