Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Pozývame Vás na otvorenie Interaktívnej experimentálnej záhrady, 12.4.2019 od 8:30, pri príležitosti kvitnutia cibuľových rastlín a zároveň komentovanú prehliadku záhrady (10:00–13:00).

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 10.04.2019, Topografický ústav plukovníka Jána Lipského Banská Bystrica. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Jozef Halva, PhD. pre študentov 1. r. KI.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 08.-12.04.2019, SAŽP Banská Bystrica, exkurzie na vybrané lokality EZ v širšom okolí Banskej Bystrice. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD. pre študentov predmetu Environmentálne záťaže

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 03.04.2019 o 10.00, miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva, FZKI SPU, Tr. A. Hlinku 2. Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla. Prednáška sa realizuje v rámci výučby predmetu: Integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 20.03.2019, kompostáreň Krškany, zberný dvor a dotrieďovacia linka v sídle NKS s.r.o.. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD. pre študentov predmetu Komunálne odpadové hospodárstvo