Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Oborná exkurzia, 15.10.2019 o 08:30 pre študentov 2. ročníka inžinieskeho štúdia KI. Exkurzia je zameraná na prehĺbenie praktických skúseností z vyučovaného predmetu Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 08.11.2019, TD-01 prednášková miestnosť, Tulipánová 7, Nitra. Prednášajúci Ing. Peter Hoťka, PhD., Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou. Organizačné zabezpečenie: Ing. Katarína Rovná, PhD., Katedra biotechniky zelene.

vložil: Miloslav Mucha

Verejná prednáška sa konala 26.09.2019 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Prednášajúca, doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, prezentovala niekoľko objektov SPU, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, alebo boli ocenené ako architektonické objekty.

vložil: Miloslav Mucha

Pozývame všetkých prvákov bakalárskeho štúdia na uvítací deň, ktorý sa uskutoční 3.10.2019, kde môžu bližšie spoznať Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva, jej vedenie, jednotlivé katedry, ako aj svojich vyučujúcich, pedagógov, či študentskú radu. Registrácia začína od 12.00 hod, na Tulipánovej 7, v priestoroch fakulty.