Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 30.1.-1.2.2018 sa uskutoční 11. ročník medzinárodného ovocinárskeho seminára Papranno 2018. Spoluorganizátorom tejto akcie je aj Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, ktorá sa na akcii spolupodieľa v rámci odborných prednášok, tlmočenia zahraničných prispievateľov, ako aj vedením riadenej degustácie vína.

vložil: Miloslav Mucha

Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch. Ročné plné štipendium na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením.

vložil: Miloslav Mucha

Na pozvanie organizátorov bol požiadaný o prezentáciu a prednes príspevku na tému Reálne možnosti využitia otvorených priestorových dát na Slovensku aj Ing. Jakub Kočica, doktorand na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dôhod a ponúk zahraničných vlád, štipendiá na štúdium a výskum počas doktorandského štúdia, štipendiá na celé doktorandské štúdium

vložil: Miloslav Mucha

12. – 13. decembra 2017, Hotel Magnólia Piešťany. Ako prednášajúci vystúpia aj doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. a Ing. Ján Mezey, PhD. s Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI