Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 18.03.2019, Sedos, s.r.o. Krakovany; Viktória Trvalková škôlka Čáb. Organizuje Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre v rámci praktickej výučby predmetu: Množiteľské technológie v zeleninárstve a kvetinárstve

vložil: Miloslav Mucha

Na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a v obci Viničky od 11. do 14. marca prebiehajú kurzy zamerané na ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo. Realizujú sa v rámci prvých dvoch letných škôl z plánovaných štyroch, overovanými v rámci projektu s názvom Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS2014+: 312011D609).

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 20.3.2019 o 11.00, prednášková miestnosť ZP, FZKI - KKPPU, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Monika Medovičová

vložil: Miloslav Mucha

16. ročník celoslovenskej súťaže záhradkárov v reze ovocných stromov. Termín konania 23. marec 2019, 10:00 - 11:30hod. Miesto konania Ovocný sad vo Svätom Antone. Vyhlasovateľ súťaže: Slovenský zväz záhradkárov Republikový výbor, Bratislava. Odborný garant : doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - SPU Nitra, Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva,vedúci Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva.

vložil: Miloslav Mucha

Pozemkové úpravy. Horúca téma posledných mesiacov na Slovensku vyvolávajúca diskusie. O nástrahách, ktoré prináša „chaos“ vo vlastníckych vzťahoch pre nás všetkých, sme hovorili s doc. Zlaticou Muchovou z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. zdroj: www.uniag.sk