Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

25.apríla 2019 sa v priestoroch Pavilónu záhradnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva konala Študentská vedecká konferencia I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. Konferencie sa zúčastnilo 23 študentov a rokovanie sa konalo v troch sekciách - záhradníctvo, krajinárstvo, krajinná a záhradná architektúra, kde študenti prezentovali výsledky svojej vedeckej práce.

vložil: Miloslav Mucha

Výberové prednášky, 07.05.2019 od 14.30, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ 01). Prednášajúci: Ing. Ivo Šoural, PhD., Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě, MZLU Brno. Prednášky sa realizujú v rámci programu Erasmus +

vložil: Miloslav Mucha


Výberová prednáška, 07.05.2019 od 14.30, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ 01). Prednášajúci: Ing. Petr Šnurkovič, PhD., Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Zahradnická fakulta Lednice na Moravě, MZLU Brno. Prednáška sa realizuje v rámci programu Ersmus +

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 10.5.2019, z predmetu integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe. Určené pre: denná a externá forma štúdia odbor Záhraníctvo. Miesto: Bioaspa Kúty s.r.o. Organizuje: Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 6.5.2019, z predmetu množiteľské technológie v zeleninárstve a kvetinárstve. Určené pre: denná a externá forma štúdia odbor Záhraníctvo. Miesto: Zelseed s.r.o. Horná Potôň - šľachtiteľská stanica. Organizuje: Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre