Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia pre 1.ročník ABc-14, piatok, 04.10.2019. Prehliadka priestoru kina Palace a pripravovaných výstav v rámci Dní Architektúry 2019. Organizuje Katedra záhradnej a krajinnej architektúry.

vložil: Miloslav Mucha

AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022 v študentskej časti akademickej obce fakulty na deň 16.10.2019 a náhradný termín na 29. 10. 2019.

vložil: Miloslav Mucha

Pozývame Vás na vzdelávacie podujatie – Otvorenie interaktívnej experimentálnej záhrady pre verejnosť, ktoré sa uskutoční v sobotu 5.10.2019, v priestoroch Interaktívnej Experimentálnej záhrady Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Tulipánovej 7 v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 12. septembra 2019 sa v priestoroch katedier FZKI na Hospodárskej ulici pod Zoborom uskutočnil Športový deň zamestnancov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, čím sa obnovila tradícia športového dňa na FZKI.

vložil: Miloslav Mucha

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre oznamuje, že dňa 02. októbra o 08:30h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie inauguračnú prednášku doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., o 10:30h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie inauguračnú prednášku doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.