Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Na pozvanie organizátorov bol požiadaný o prezentáciu a prednes príspevku na tému Reálne možnosti využitia otvorených priestorových dát na Slovensku aj Ing. Jakub Kočica, doktorand na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dôhod a ponúk zahraničných vlád, štipendiá na štúdium a výskum počas doktorandského štúdia, štipendiá na celé doktorandské štúdium

vložil: Miloslav Mucha

12. – 13. decembra 2017, Hotel Magnólia Piešťany. Ako prednášajúci vystúpia aj doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. a Ing. Ján Mezey, PhD. s Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI

vložil: Miloslav Mucha

Medzinárodná vedecká konferencia, 16. – 18. máj 2018, Modlniczka pri Krakove, Poľsko. Problémy ochrany a rozvoja životného prostredia. Ide o 23. ročník série konferencií ENVIRO, ktoré striedavo organizujú Poľnohospodárske Univerzity v Nitre, na Slovensku a v Krakove, v Poľsku.

vložil: Miloslav Mucha

Pozývame študentov, doktorandov a pedagógov na informačné stretnutie k možnosti vycestovania za účelom štúdia alebo praxe cez rôzne grantové programy: ERASMUS +, CEEPUS, národné štipendijné programy. Termín: 11.12.2017 o 15:00 v TD 01, Tulipánova 7