Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Na UKF v Nitre sa dňa 24. mája 2018 uskutoční prvý ročník konferencie zameranej na problematiku komunálnych odpadov organizovanej OZV ELEKOS a Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber. Partnerom konferencie je aj Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 23.4.2018 sa pedagógovia z Harper Adams Unviersity UK (Dr. Laura Vickers a Dr. Paula Misiewicz), Ain Shams university v Egypte (profesor Sami Shehata) a Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, PL (prof dr hab.Jolanta Franczuk , prof. UPH, dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, dr hab., Robert Rosa, prof. UPH , Mgr Krystyna Chromińska) stretli s pracovníkmi FZKI

vložil: Miloslav Mucha

Hoci sa množstvo oblastí našich životov preklápa do online sveta, ktorý najmä vidíme a počujeme, nesmieme zabúdať ani na naše ďalšie zmysly. Viete, kedy sa vám oplatí mať vycibrený hmat, čuch, sluch, zrak či chuť?

vložil: Miloslav Mucha

Vážení priatelia a milovníci vína, v mene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre si Vás dovoľujeme pozvať na 10. ročník Verejnej prehliadky súťažných vín "Víno SPU 2018". Podujatie sa bude konať dňa 24.mája 2018 v priestoroch FZKI, Tulipánová ul. č. 7.