Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre získala Mimoriadnu cenu poroty, ktorú udelila Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Záhradníckom fóre 13.2.2019

vložil: Miloslav Mucha

Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 25. apríl 2019 (štvrtok). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

vložil: Miloslav Mucha

Kurz pozostáva z piatich, blokovo vyučovaných modulov, z ktorých sa v mesiaci január zrealizovali prvé tri, zamerané na Biologické vlastnosti drevín, Hodnotenie stavu stromov a Prevádzkovú bezpečnosť stromov v sídlach.

vložil: Miloslav Mucha

29.1.2019 - Základy automatických závlahových systémov, 30.1.2019 - Novinky a nové formy ovládania závlah, 31.1.2019 - Základy navrhovania automatických závlahových systémov

vložil: Miloslav Mucha

Študijný program je uznaný a akreditovaný Medzinárodnou federáciou krajinných architektov - IFLA Europe už od roku 2012. V roku 2018 bol program opätovne vyhodnotený a získal akreditáciu IFLA Europe na ďalších 5 rokov (2018-2023)