Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 04.04.2018, o 14:30 hod., miestnosť TDA-01, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Tulipánová 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Michal Beňo

vložil: Miloslav Mucha

Srdečne pozývame študentov 1.-5. ročníka krajinnej a záhradnej architektúry na odbornú exkurziu do Viedne, zameranú na súčasnú krajinnú architektúru. Pozrieme si vybrané významné diela 20. (Donauinsel, Donaupark) a 21. storočia (Seestadt Aspern, Viertel Zwei, WU Campus, Rudolf-Bednar-Park, Park Monte Laa), 30. apríl 2018.

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 23.4.2018 sa v spolupráci so spoločnosťou Astraia certification, uskutoční odborná exkurzia Kurzu environmentálneho manažérstva. Cieľom exkurzie je ukážka fungovania ochrany životného prostredia v praxi v spoločnostiach Bauer motor gear, Zlaté Moravce a ELEKTRO RECYCLING s.r.o, Slovenská Ľupča. Exkurzie sa zúčastnia študenti, ktorí absolvovali školenie ISO 14001:2015 a ISO 19011:2011.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia je súčasťou predmetu Terénne cvičenie I. pre študentov krajinnej a záhradnej architektúry (2. ročník BC štúdia). Exkurzia je povinná pre 2. ročník Bc, ale zúčastniť sa môžu aj študenti ostatných ročníkov. 11.05.2018, 8:00 - 16:00.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 25.4.2018, o 09:00 hod., miestnosť ZP, Hospodárska 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Dr. Marcin Spychała