Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

V utorok 21. novembra 2017 na fakulte prebehla ďalšia aktivita spoločného projektu Udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologická bezpečnosť v krajinách V4 a Ukrajiny. Projekt je realizovaný s podporou Vyšehradského fondu.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia pre študentov predmetu Obnova historickej zelene, 07.12.2017, hrad Červený Kameň. Organizuje Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia pre študentov prvého ročníka, 24. 11. 2017, Jurkovičova vila a Umelecko priemyselné múzeum, Brno. Organizuje Katedra záhradnej a krajinnej architektúry

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška na KZKA FZKI SPU v Nitre, 22.11.2017, 11:00 - 13:00, miestnosť TD-01, Tulipánová 7, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry. Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš

vložil: Miloslav Mucha

Pri príležitosti Dňa študentstva boli ocenení vynikajúci študenti, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., na návrh dekanky fakulty, ocenil aj študentov našej fakulty