Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

V priestoroch pavilónu sídli Katedra zeleninárstva a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva. Oprava budovy bola financovaná z účelovej kapitálovej dotácie a prostriedkov univerzity. Finančné prostriedky na rekonštrukciu interiéru budovy poskytla fakulta.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia určená pre študentov predmetu Nakladanie s odpadmi. Envi-geos, s.r.o. Lužianky - skládka odpadu Rumanová - kompostáreň Výčapy Opatovce.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia je súčasťou predmetu Tvorba priestorov rekreácie. Exkurzia je povinná pre študentov zapísaných na predmet výučby v ZS2018/2019.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia je súčasťou predmetu Dejiny záhradného umenia a Obnova historickej zelene. Exkurzia je povinná pre 2. ročník inžinierskeho štúdia a odporúčaná pre 2.ročník bakalárskeho štúdia.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 02.10.2018 o 13:30, Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, miestnosť ZM, areál Zobor. Prednášajúci: Ph.D. Jasna Grabić