Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

V týchto dňoch absolvuje sedem študentov z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove mesačnú stáž na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v rámci ktorej sa oboznámia so štruktúrou fakulty, jej výskumnými pracoviskami a absolvujú špecializované kurzy a exkurzie.

vložil: Miloslav Mucha

17. 08. 2015 - 19. 08. 2015 v areáli Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (BZ SPU) a v budove Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre na Tulipánovej ul. prebieha Kurz geodetických prác.

vložil: Miloslav Mucha

Dekanka FZKI SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Vás pozýva na krst kníh: Hydrológia poľnohospodárskej krajiny a Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov.

vložil: Miloslav Mucha

Prednášajúci: Ing. Martin Tuchyňa, PhD.. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).

vložil: Miloslav Mucha

Prednášajúci: Ing. Tomáš Kliment, PhD. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).