Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výstava prác študentov KZKA FZKI od 09.03 do 29.03.2018 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU v Nitre. Výstava je tvorená výberom študentských prác z posledných rokov a dokumentuje umeleckú a ateliérovú tvorbu na katedre.

vložil: Miloslav Mucha

Štipendium pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia so zameraním na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, ...). Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite.

vložil: Miloslav Mucha

Súťaž, ktorej spoluorganizátorom bola aj Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, sa konala vo vinohradoch vinárstva VINIDI v Bábe. Spomedzi juniorských účastníkov zo Slovenska sa najlepšie umiestnil, práve študent FZKI Marek Mertuš.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 13.3.2018, o 16:30 hod., miestnosť TDA-01, Tulipánová 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Dr. Anna Eplényi

vložil: Miloslav Mucha

Workshop je súčasťou predmetu Ateliéry vyhradenej zelene, kde je predmetom riešenia školská záhrada ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre. Workshop budú viesť študenti ZAKA a jeho cieľom je spoznať predstavu užívateľov školskej záhrady - žiakov ZŠ na školskú záhradu. 12.03.2018, 11:00 - 15:30.