Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Štúdium na našej fakulte je plné možností. S našimi partnermi ponúkame široké možnosti na ďalšie vzdelávanie a rozvoj našich študentov. Študenti, ktorí sa neboja využiť ponúkané šance majú možnosť získať mnohé doplnkové informácie, zážitky a cestovať po svete.

vložil: Miloslav Mucha

Druhý septembrový týždeň (11.9 -14.9. 2017) sa uskutočnia praktické cvičenia pre študentov 3. ročníka študijného programu Záhradná a krajinná architektúra pod vedením odborných asistentov Katedry biotechniky zelene (Ing. Dagmar Hillová, PhD., Ing. Viera Šajbidorová, PhD., Ing. Marcel Raček, PhD.) a technických pracovníkov (Ing. Jana Černá, PhD.)

vložil: Miloslav Mucha

V Pavilóne záhradnej architektúry si môžete pozrieť výstavu "Landart a odpadové inštalácie", ktorá vzišla z workshopu v areáli kúpeľného domu Smaragd v Dudinciach (26.-28.5.2017).

vložil: Miloslav Mucha

V týchto dňoch sú u nás na fakulte študenti z partnerskej Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. Na krajinárskych katedrách absolvujú dvoj-týždňovú stáž zameranú na vodné hospodárstvo, krajinné inžinierstvo a hydrofyzikálne vlastnosti pôd.

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 4. – 8.9.2017 sa uskutoční prvá etapa realizácie výsadby zelene areálu FZKI na Hospodárskej ulici. Realizácia bude uskutočnená za účasti študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry, FZKI - SPU v Nitre, v rámci kurzu záhradno-krajinného dizajnu pod vedením Ing. G. Kuczmana, PhD.