Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

V Spišskej Kapitule sa konal od 30.4 do 4.5.2018 medzinárodný workshop študentov záhradnej a krajinnej architektúry. Študenti a pedagógovia boli z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Spoločnosť ARBOR – okrasné a ovocné škôlky, s r.o. so sídlom v Senci hľadá vhodného uchádzača na obsadenie pozície vedúci výroby.

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 15. - 17. mája 2018 sa bude konať Kurz hydropedológie ako súčasť praxe študentov bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu krajinné inžinierstvo

vložil: Miloslav Mucha

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Štúdium u nás ti bude voňať.

vložil: Miloslav Mucha

Na UKF v Nitre sa dňa 24. mája 2018 uskutoční prvý ročník konferencie zameranej na problematiku komunálnych odpadov organizovanej OZV ELEKOS a Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber. Partnerom konferencie je aj Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre