Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška na KZ FZKI SPU v Nitre, 22.11.2017, od 09:00, miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva. Prednášajúci: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

vložil: Miloslav Mucha

Pod názvom "Zelená infraštruktúra" sa 10. novembra 2017 v Kongresovom centre SAV Smolenice v rámci Týždňa vedy a techniky konala konferencia, ktorú organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE). Za KKPPÚ FZKI SPU v Nitre vystúpila doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 6. - 10.11.2017 hosťovala Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 4 pedagógov a 1 doktoranda z Western University of Applied Sciences v Nórsku

vložil: Miloslav Mucha

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, v spolupráci s partnermi Vyšehradského projektu „Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 Group and Ukraine“ Vás pozýva na Vyšehradský festival. 21.november 2017, Kongresové centrum SPU - ŠD A. Bernoláka

vložil: Miloslav Mucha

Cieľom súťže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom návrhov opatrení šetrných k prírode. Organizátori majú ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Organizátor Nadácia Ekopolis.