Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Fakulta zavŕšila sériu osláv 20. výročia jej zriadenia. 9. decembra 2015 sa konala študentská časť osláv, ktorá bola spojená s tradičnou vianočnou akciou Punč FZKI.

vložil: Miloslav Mucha

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva rektor ocenil ocenil úspešných študentov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspechy vo vedeckej práci, ale aj v športovej a voľnočasovej činnosti a svojimi aktivitami reprezentovali univerzitu a šíria jej dobré meno doma i v zahraničí.

vložil: Miloslav Mucha

V priestoroch auly SPU sa 13. novembra za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt SPU konali promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

vložil: Miloslav Mucha

Videopozvánka dekanky FZKI na Nitriansky vínny festival 2015 (Video v originálnej veľkosti zobrazíte po kliknutí na Čítať ďalej...)

vložil: Miloslav Mucha

Prednášajúci: doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. Prednáška sa uskutoční v rámci projektovej aktivity 1.1 Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre projektu Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (eduFZKI).