Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

21. marec 2016 (pondelok), 09:00 hod., SPU v Nitre, miestnosť AS-36 (budova FEM)

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, streda 16.03.2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Zoltán Nagy, Grand Garden, Veľký Meder

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, streda 02.03.2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Peter Gondár, Landscape design s.r.o, Stupava

vložil: Miloslav Mucha

Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

vložil: Miloslav Mucha

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. bola zvolená na zasadnutí AS FZKI za kandidátku na funkciu dekana fakulty na obdobie 2016 - 2020.