Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia pre študentov predmetu Nakladanie s odpadmi, 07.12.2017, OLO Centrum, Vlčie hrdlo Bratislava. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav

vložil: Miloslav Mucha

Okolie známeho a vyhľadávaného hostinca v nitrianskom parku sa mení. Postupne dochádza k úprave okolia hostinca a tento priestor dostáva vďaka našim študentom úplne novú podobu

vložil: Miloslav Mucha

Prednášky z praxe, predajné stánky s drobnosťami, šálky, výborný punč, vianočná pošta, vianočná nálada, DJ. 06.12.2017 od 10:00, Tulipánova 7. Organizátor: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Študentská rada FZKI.

vložil: Miloslav Mucha

6. ročník konferencie organizovala Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave s podporou Slovenského národného komitétu IWA v dňoch 20.-22.11.2017. Našu fakultu reprezentovali Ing. Vladimír Kišš a Ing. Martin Manina

vložil: Miloslav Mucha

21. novembra 2017 sa v priestoroch SPU konal Deň kariéry, na ktorom sa zúčastnili súkromné spoločnosti z praxe zastupujúce širokú paletu segmetov ako priemysel, potravinárstvo ale aj služieb a samozrejme zastúpené bolo aj poľnohospodárstvo