Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Tulipánová 7, Nitra 94901, miestnosť TD-12, 12.04.2018 od 9.30 hod. Workshop je atraktívnym rozšírením predmetu Ateliéry záhradnej tvorby pre 3. ročník ZKA. Prednášajúci: Ing. Marianna Holušová Rúžičková

vložil: Miloslav Mucha

Workshop, 12. 4. 2018 od 8:00, TD-A01 (ateliér), Tulipánova 7, FZKI, Nitra. Prednášajúci: Ing. Jakub Fuska, PhD. Prihlasovanie na workshop - do 8. 4. 2018.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 12.04.2018, o 08:00 hod., ZP - prednášková miestnosť, Hospodárska 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 09.04.2018, o 11:00 hod., ZP - prednášková miestnosť, Hospodárska 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Bohdan Stejskal, Ph.D.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 04.04.2018, o 14:30 hod., miestnosť TDA-01, Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Tulipánová 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Michal Beňo