Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia určená pre študentov predmetu Nakladanie s odpadmi. Envi-geos, s.r.o. Lužianky - skládka odpadu Rumanová - kompostáreň Výčapy Opatovce.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia je súčasťou predmetu Tvorba priestorov rekreácie. Exkurzia je povinná pre študentov zapísaných na predmet výučby v ZS2018/2019.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia je súčasťou predmetu Dejiny záhradného umenia a Obnova historickej zelene. Exkurzia je povinná pre 2. ročník inžinierskeho štúdia a odporúčaná pre 2.ročník bakalárskeho štúdia.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 02.10.2018 o 13:30, Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, miestnosť ZM, areál Zobor. Prednášajúci: Ph.D. Jasna Grabić

vložil: Miloslav Mucha

Slávnostné otvorenie prebehlo 27. septembra za prítomnosti dekana prof. Dušana Igaza, primátora Nitry Jozefa Dvonča, študentov a učiteľov FZKI, ako aj verejnosti.