Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Katedra zeleninárstva (KZ) a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (KOVV) prijala dňa 14.9.2018 zahraničných hostí z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

vložil: Miloslav Mucha

Novým dekanom FZKI bude doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Na zasadnutí AS FZKI konaného dňa 12.09.2018 bol za kandidáta na dekana na obdobie 2018 - 2022 zvolený doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Kandidátmi na dekana FZKI pre obdobie 2018 - 2022 sú doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. a doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Kandidáti vystúpia na zasadnutí AO FZKI SPU dňa 12.09.2018 o 13:00 v budove na Tulipánovej ulici v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Fakulta je pripravená otvoriť nový akademický rok v novom šate. Do začiatku akademického roka 2018/2019 totiž stihla zrealizovať aj druhú etapu revitalizácie areálu objektu na Hospodárskej ulici.

vložil: Miloslav Mucha

Pavilón F. Autorom ideového návrhu, priestorového rozmiestnenia a z časti aj grafického spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Inovujeme slovenský vidiek - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI