Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 03.04.2019 o 10.00, miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva, FZKI SPU, Tr. A. Hlinku 2. Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla. Prednáška sa realizuje v rámci výučby predmetu: Integrovaný a ekologický systém v zeleninárskej výrobe.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 20.03.2019, kompostáreň Krškany, zberný dvor a dotrieďovacia linka v sídle NKS s.r.o.. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD. pre študentov predmetu Komunálne odpadové hospodárstvo

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 18.03.2019, Sedos, s.r.o. Krakovany; Viktória Trvalková škôlka Čáb. Organizuje Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre v rámci praktickej výučby predmetu: Množiteľské technológie v zeleninárstve a kvetinárstve

vložil: Miloslav Mucha

Na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a v obci Viničky od 11. do 14. marca prebiehajú kurzy zamerané na ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo. Realizujú sa v rámci prvých dvoch letných škôl z plánovaných štyroch, overovanými v rámci projektu s názvom Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS2014+: 312011D609).

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 20.3.2019 o 11.00, prednášková miestnosť ZP, FZKI - KKPPU, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Monika Medovičová