Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výnimočný priestor pred Aulou SPU v Nitre budú krášliť veľkorysé trvalkové záhony. Vďaka teplým jesenným dňom sa študentom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva podarilo projekt výsadby trvalkových záhonov dotiahnuť do konca.

vložil: Miloslav Mucha

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 03.10. o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Ján Čimo, PhD., 29.10. o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Dagmar Hillová, PhD., 29.10. o 13:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 24.10.2019 o 13:30, ZP (areál Zobor), Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, Česká republika.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia,  štvrtok, 24.10.2019 - Envi-geos, s.r.o. Lužianky - skládka odpadu Rumanová - kompostáreň Výčapy Opatovce. Organizuje: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 17. októbra 2019 pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutočnilo slávnostné podujatie, počas ktorého bola Fakulte záhradníctva a ktajinného inžinierstva udelená pamätná medaila.