Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška z predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín. 12. november 2018, BZ-01, Katedra zeleninárstva, FZKI SPU. Prednášajúca: MVDr. Eva Koreňová

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 05. november 2018, Vinica a.s., Vinica, Jana Ďuríková VITIS: Rodinné vinárstvo, Opatovská Nová Ves

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 22.10.2018 o 13:30, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre, ZP-S2 cvičebňa PC, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová

vložil: Miloslav Mucha

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU v Nitre spolu s Komorou pozemkových úprav bola organizátorom konferencie „Slovensko — krajina neznámych vlastníkov“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 11. až 12. októbra 2018 sa v priestoroch univerzity.

vložil: Miloslav Mucha

Na oslave 50. ročného výročia založenia Fakulty biotechnológií a záhradníctva, Poľnohospodárskej univerzity v Krakove sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia FZKI. Pri tejto príležitosti dostala naša fakulta pamätnú medailu.