Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a v obci Viničky od 11. do 14. marca prebiehajú kurzy zamerané na ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo. Realizujú sa v rámci prvých dvoch letných škôl z plánovaných štyroch, overovanými v rámci projektu s názvom Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS2014+: 312011D609).

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 20.3.2019 o 11.00, prednášková miestnosť ZP, FZKI - KKPPU, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Monika Medovičová

vložil: Miloslav Mucha

16. ročník celoslovenskej súťaže záhradkárov v reze ovocných stromov. Termín konania 23. marec 2019, 10:00 - 11:30hod. Miesto konania Ovocný sad vo Svätom Antone. Vyhlasovateľ súťaže: Slovenský zväz záhradkárov Republikový výbor, Bratislava. Odborný garant : doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - SPU Nitra, Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva,vedúci Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva.

vložil: Miloslav Mucha

Pozemkové úpravy. Horúca téma posledných mesiacov na Slovensku vyvolávajúca diskusie. O nástrahách, ktoré prináša „chaos“ vo vlastníckych vzťahoch pre nás všetkých, sme hovorili s doc. Zlaticou Muchovou z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. zdroj: www.uniag.sk

vložil: Miloslav Mucha

Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre získala Mimoriadnu cenu poroty, ktorú udelila Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Záhradníckom fóre 13.2.2019