Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, streda 02.03.2016 o 13:30 v TD-01, Tulipánova 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Peter Gondár, Landscape design s.r.o, Stupava

vložil: Miloslav Mucha

Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

vložil: Miloslav Mucha

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. bola zvolená na zasadnutí AS FZKI za kandidátku na funkciu dekana fakulty na obdobie 2016 - 2020.

vložil: Miloslav Mucha

AS FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 18.01.2016 schválil uznesenie, ktorým boli vyhlásené voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre. Voľby sa uskutočnia 18.02.2016.

vložil: Miloslav Mucha

V stredu 17.2.2016 o 11:00 sa v učebni TD 02 uskutočnila prednáška Ing. Libuše Murínovej zo Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu (SZKT) o priebehu a výsledkoch prvého ročníka súťaže.