Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Pavilón F. Autorom ideového návrhu, priestorového rozmiestnenia a z časti aj grafického spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Inovujeme slovenský vidiek - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI

vložil: Miloslav Mucha

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Veronika Fusková, 20. august 2018 o 10:00 h, Ing. Miroslava Šinkovičová, 22. august 2018 o 09.00 h, Ing. Jakub Kočica, 22. august 2018 o 11:00 h

vložil: Miloslav Mucha

Voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre sa uskutočnia dňa 12.09.2018. Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na dekana FZKI.

vložil: Miloslav Mucha

doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. bol navrhnutý na poverenie výkonom funkcie dekana, termín voľby kandidáta na dekana FZKI SPU v Nitre bol stanovený na 12.09.2018

vložil: Miloslav Mucha

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Centrum vedecko-technických informácii SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2018 vyhlasuje šiesty ročník fotografickej súťaže. Termín uzávierky súťaže je 10. 10. 2018.