Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 10. 12. 2019 od 8.00 hod, Hlohovec. Určené pre študentov predmetov Obnova historickej zelene a Terénne cvičenie I. Organizuje: Ing. Denisa Halajová, PhD., Katerda záhradnej a krajinnej architektúry. Prihlasovanie a platba do 29.11. na sekretariáte KZKA.

vložil: Miloslav Mucha

13.11.2019 sa konal 4. ročník celoslovenskej súťaže "Pre vodu 2019". Na súťaži mala úspešné zastúpenie aj naša fakulta - 1. miesto si v otvorenej kategórii odnáša Ing. Miroslav Čibik (doktorand na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry), 2. miesto v kategórii tímov získava tím v zložení Anna Kulperová, Andrea Zajacová (študentky študijného programu Krajinná a záhradná architektúra), Ing. Miroslav Čibik a Ing. Martin Manina (doktorand na Katedre krajinného inžinierstva).

vložil: Miloslav Mucha

Environmentálne aspekty podnikania – príležitosť pre pripravených. Faktory ovplyvňujúce zmenu výrobného programu z dôvodu environmentálnych vplyvov. Termín konania: 18.11.2019 – 22.11.2019 a 25.11.2019 – 29.11.2019. Miesto konania: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, Nitra. Organizačné zabezpečenie: OZ PREDIC a doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú aj odborné exkurzie a návštevy zaujímavých miest v krajine. Jednou z takýchto akcií bola aj exkurzia v rámci predmetu Tvorba priestorov a rekreácie, ktorá sa uskutočnila pod vedením prof. Jána Supuku dňa 8. novembra 2019. Exkurzie sa zúčastnili študenti tretieho a piateho ročníka a doktorand prvého ročníka.

vložil: Miloslav Mucha

Odborný seminár, 28.11.2019, miestnosť TD-01 pavilón architektúry FZKI Tulipánová 7, Nitra. Podujatie je zamerané na prezentáciu štandardných postupov pri kontrole stavu stromov ako aj prostriedkov ich správnej údržby a ochrany v sídlach. Účastníci získajú informácie o postupoch kontroly prevádzkovej bezpečnosti stromov. Oboznámia sa s možnosťami aplikácie arboristických štandardov v správe a údržbe zelene.