Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Obhajoby dizertačných prác na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. 22.08.2019 - študijný odbor 6.1.11 Krajinárstvo: Ing. Jakub Pagáč, Ing. Miroslava Sedmáková, 23.08.2019 - študijný odbor 6.1.10 Záhradníctvo: Ing. Jakub Dobšinský, Ing. Marián Rehuš, 28.08.2019 - študijný odbor 6.1.11 Krajinárstvo: Ing. Štefan Adam, Ing. Vladimír Kišš

vložil: Miloslav Mucha

7. novembra 2019 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Organizuje Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Podrobné informácie

vložil: Miloslav Mucha

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 13. až 17. 5. 2019 skupina študentov a učiteľov zo Srbska, Rumunska a Českej republiky ako aj skupina našich študentov 2. stupňa štúdia absolvovala odbornú exkurziu zameranú na stavby vodného hospodárstva a zachytávanie vody v krajine. Postupne prešli vodné diela rôzneho typu a účelu.

vložil: Miloslav Mucha

Kurz nadväzuje na teoretické predmety Hydropedológia a Hydrológia a dáva tak študentom možnosť vyskúšať si vedomosti aj prakticky. Počas niekoľkodňového kurzu si študenti vyskúšajú odoberanie porušených a neporušených pôdnych vzoriek, meranie vlhkosti pôdy, stanovovanie hydraulickej vodivosti pôdy, určovanie infiltračnej schopnosti pôdy a meranie prietoku vodného toku. Súčasťou kurzu boli aj odborné exkurzie v lesníckom skanzene a na golfovom ihrisku Tále.