Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Štúdium u nás ti bude voňať.

vložil: Miloslav Mucha

V priestoroch Katedry zeleninárstva FZKI prebehla v mesiacoch február a marec 2018 rekonštrukcia laboratória. Vynovené laboratórium bude slúžiť predovšetkým na realizáciu praktických cvičení vo forme laboratórnych analýz v rámci pedagogického procesu vybraných predmetov odboru Záhradníctvo.

vložil: Miloslav Mucha

KKI FZKI SPU v Nitre sa začlenila medzi partnerov siete Global Water Partnership (GWP). Sieť združuje organizácie spojených s riadením vodných zdrojov - národné inštitúcie, odborné organizácie, výskumné a vzdelávacie organizácie, mimovládne organizácie a súkromný sektor.

vložil: Miloslav Mucha

Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekanky FZKI SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 25. apríl 2018 (streda). Miesto konania: Pavilón záhradnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra.

vložil: Miloslav Mucha

Výstava prác študentov KZKA FZKI od 09.03 do 29.03.2018 v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU v Nitre. Výstava je tvorená výberom študentských prác z posledných rokov a dokumentuje umeleckú a ateliérovú tvorbu na katedre.