Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Prezident Andrej Kiska v stredu v Prezidentskom paláci vymenoval profesorov vysokých škôl a zablahoželal im k najvyššiemu vedecko-pedagogickému titulu. Medzi vymenovanými boli aj doc. Ing. Peter Halaj, CSc. a doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje voľby do AS FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018 – 2022 v zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce fakulty na deň 10. 10. 2018

vložil: Miloslav Mucha

Katedra zeleninárstva (KZ) a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (KOVV) prijala dňa 14.9.2018 zahraničných hostí z Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

vložil: Miloslav Mucha

Novým dekanom FZKI bude doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Na zasadnutí AS FZKI konaného dňa 12.09.2018 bol za kandidáta na dekana na obdobie 2018 - 2022 zvolený doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Kandidátmi na dekana FZKI pre obdobie 2018 - 2022 sú doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. a doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Kandidáti vystúpia na zasadnutí AO FZKI SPU dňa 12.09.2018 o 13:00 v budove na Tulipánovej ulici v Nitre.