Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 17. októbra 2019 pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutočnilo slávnostné podujatie, počas ktorého bola Fakulte záhradníctva a ktajinného inžinierstva udelená pamätná medaila.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 06.11.2019 o 12.00 h, Katedra zeleninárstva FZKI BZ-02. Prednášajúci: doc. Dr. Timea Pernyeszi, University of Pécs, garant: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Štvrtok, 24.10.2019, 9:00 hod. Organizuje: Katedra biometeorológie a hydrológie: Ing. Elena Aydin, PhD. Program: Po stopách povrchového odtoku, VN Kolíňany. Určené pre 2.ročník KI + CEEPUS (Viedenská univerzita)

vložil: Miloslav Mucha

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 03.10. o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Ján Čimo, PhD., 29.10. o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Dagmar Hillová, PhD., 29.10. o 13:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za významný prínos pre krajinnú architektúru nominovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a LE:NOTRE Institute profesora Jána Supuku na cenu Európskej rady škôl krajinnej architektúry (ECLAS). Ocenenie si prevzal 16. októbra 2019 z rúk prezidentky ECLAS Dr. Ellen Fetzer.