Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

7. novembra 2019 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Organizuje Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Podrobné informácie

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 13. až 17. 5. 2019 skupina študentov a učiteľov zo Srbska, Rumunska a Českej republiky ako aj skupina našich študentov 2. stupňa štúdia absolvovala odbornú exkurziu zameranú na stavby vodného hospodárstva a zachytávanie vody v krajine. Postupne prešli vodné diela rôzneho typu a účelu.

vložil: Miloslav Mucha

Kurz nadväzuje na teoretické predmety Hydropedológia a Hydrológia a dáva tak študentom možnosť vyskúšať si vedomosti aj prakticky. Počas niekoľkodňového kurzu si študenti vyskúšajú odoberanie porušených a neporušených pôdnych vzoriek, meranie vlhkosti pôdy, stanovovanie hydraulickej vodivosti pôdy, určovanie infiltračnej schopnosti pôdy a meranie prietoku vodného toku. Súčasťou kurzu boli aj odborné exkurzie v lesníckom skanzene a na golfovom ihrisku Tále.

vložil: Miloslav Mucha

Interaktívna experimentálna záhrada sa prvý júnový víkend zapojí do XI. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Táto akcia je súčasťou medzinárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je spropagovať diela záhradnej a krajinnej architektúry medzi širokou verejnosťou. Tento rok sa do podujatia zapojilo asi 90 parkov a záhrad v SR. Bližšie informácie

vložil: Miloslav Mucha

V spolupráci Katedry záhradnej a krajinnej architektúry a Katedry biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa v týchto dňoch koná v Piešťanoch letná škola zameraná na témy klimatických zmien a postupov v záhradno-krajinárskej tvorbe pri vytváraní a udržiavaní urbanizovaných zelených priestranstiev.