Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Poďakovanie mesta Banská Bystrica pre Ing. Denisu Halajovú, PhD. z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry za spoluprácu na projekte 1. etapy obnovy Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke od Dušana Jurkoviča, ktorý bol zrealizovaný tento rok.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 03.12.2019 od 13.00,. Hospodárska ulica 7, 949 76 Nitra, číslo miestnosti ZM. MATLAB je nástroj pre vedecké a technické výpočty. Prednášajúci: Ing. Martin Foltin, PhD., Ing. Michal Blaho, PhD., HUMUSOFT s.r.o. Organizuje Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP, Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva sa koná na SPU v Nitre slávnostné prijatie a ocenenie študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Na návrh dekanov fakúlt rektorka doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila 18 študentov. Medzi nimi aj našich Annu Kulperovú, Zuzanu Sabovú a Miroslava Čibika.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 2/12/2019 od 13.30 do 15.30 hod Kongresové centrum AgroBioTech, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, areál SPU. Lektor: Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky. Organizuje Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 11.12.2019 PLANTEX s.r.o., Veselé pri Piešťanoch. Určené pre študentov predmetu Pozberová technológia záhradníckych plodín. Organizuje: Katedra zeleninárstva, Ing. Marcel Golian, PhD., Ing. Ivana Mezeyová, PhD.