Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Kurz je súčasť štúdia študentov 2. ročníka Bc štúdia Krajinné inžinierstvo. Kurz je realizovaný v spolupráci s externými spoločnostiami a podporený grantovou agentúrou KEGA. Prebiehať bude v dňoch 25.–30.4.2019.

vložil: Miloslav Mucha

Moldavská republika je významným producentom vín. Súčasťou prednášky sú základné informácie o vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením vyrábaných v Moldavsku. Prednášajúca predstaví aj Štátnu Moldavskú poľnohospodársku univerzitu.

vložil: Miloslav Mucha

Pozývame Vás na otvorenie Interaktívnej experimentálnej záhrady, 12.4.2019 od 8:30, pri príležitosti kvitnutia cibuľových rastlín a zároveň komentovanú prehliadku záhrady (10:00–13:00).

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 10.04.2019, Topografický ústav plukovníka Jána Lipského Banská Bystrica. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Jozef Halva, PhD. pre študentov 1. r. KI.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, 08.-12.04.2019, SAŽP Banská Bystrica, exkurzie na vybrané lokality EZ v širšom okolí Banskej Bystrice. Organizuje Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Ing. Anna Báreková, PhD. pre študentov predmetu Environmentálne záťaže