Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov a za významný prínos pre krajinnú architektúru nominovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a LE:NOTRE Institute profesora Jána Supuku na cenu Európskej rady škôl krajinnej architektúry (ECLAS). Ocenenie si prevzal 16. októbra 2019 z rúk prezidentky ECLAS Dr. Ellen Fetzer.

vložil: Miloslav Mucha

piatok 25.10.2019 sadíme sprievodné záhony trvaliek pred Aulou SPU v Nitre s veľkorysou výmerou takmer 900m2. Tisícky trvaliek a cibuľovín zatraktívnia tento výnimočný priestor, ktorý si zaslúži reprezentatívny charakter.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia 17.10.2019, Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou. Organizačné zabezpečenie: Ing. Katarína Rovná, PhD., Katedra biotechniky zelene.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 30. októbra 2019, 13:30, BZ-01 - Katedra zeleninárstva, FZKI SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Oborná exkurzia, 15.10.2019 o 08:30 pre študentov 2. ročníka inžinieskeho štúdia KI. Exkurzia je zameraná na prehĺbenie praktických skúseností z vyučovaného predmetu Projektovanie malých čistiarní odpadových vôd.