Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Kancelária programu Zelená škola Vás pozýva na trojdňový kurz "Minimalizmus v živote a v škole", ktorý sa uskutoční 7. až 9. marca 2018 vo Vzdelávacom centre Zaježová. Príďte sa pozrieť na tému ODPAD z iného uhla pohľadu a zistiť, čo "zodpovedná spotreba a životný minimalizmus" vlastne sú.

vložil: Miloslav Mucha

České ekologické manažérske centrum organizuje konferenciu "Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí " (TVIP 2018), na ktorej budú už tradične prezentované najdôležitejšie výsledky výskumu a zaujímavosti z oblasti riadenia priemyselných rizík (ODPADOVÉ FÓRUM 2018) a rizík spojených so správou miest, obcí a regiónov (APROCHEM 2018).

vložil: Miloslav Mucha

Pracovné ponuky: Správa povodia stredného Váhu II. - Rôzne pracovné pozície / ProRain - Predajca v záhradnom centre, Obchodný zástupca, Servisný technik / Vitazel - Absolvent FZKI, Zeleninár, Poľné podmienky / zahradníctvo SADEX - Záhradník-team leader / Javorovci - Vedúci realizácií záhrad / GuldanArchitects a NewGardenDesign - Záhradný architekt (junior)

vložil: Miloslav Mucha

Milovníci prírody si počas dvoch dní, 27.-28. februára 2018, budú môcť pozrieť 23 dokumentárnych filmov a zapojiť sa do zaujímavých diskusií na tému "Domácnosť bez odpadov" a "Neplytvajme! S hrdosťou si pýtajme slovenské".

vložil: Miloslav Mucha

Online prihlasovanie, 5.február 2018 - 2.marec 2018 do 12.00 hod. Prihláška, výberové kritériá, výsledky, postup podávania prihlášky