Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 21.-25. 4. 2020 sa na Fakulte Architektúry STU v Bratislave uskutoční 9. ročník medzinárodného krajinného fóra LE:NOTRE Landscape Forum s hlavnou témou Cross-Border Landscapes between Slovakia, Austria and Hungary. Organizátormi podujatia sú LE:NOTRE Institute, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU Nitra), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU Bratislava) a Technische Universität Wien (TU Wien).

vložil: Miloslav Mucha

7. február 2020 - Dekanát FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, od 10:00 do 14:00 h. --- záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, krajinná a záhradná architektúra, pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve ---

vložil: Miloslav Mucha

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Miloslav Mucha

Na zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 12. decembra odovzdala rektorka doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., dekréty aj trom novým docentom z FZKI: doc. Jánovi Čimovi, doc. Dagmar Hillovej a doc. Miroslavovi Šlosárovi.

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 4.12.2019 sa uskutočnil už 19. ročník tradičného predvianočného podujatia na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva - PUNČ FZKI. Jeho súčasťou boli zaujímavé prednášky a diskusie ako aj predajné stánky a samozrejme nechýbal ani vianočný punč.