Akademický senát

AS FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5410 | fax: +421 (37) 641 5444
Predsedníčka:
Ing. Denisa Halajová, PhD.
email: denisa.halajova@uniag.sk
KZKA
Podpredsedníčka:
prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.
email: alzbeta.hegedusova@uniag.sk
KZ
Tajomník AS:
Ing. Miloslav Mucha
email: miloslav.mucha@uniag.sk
DFZKI
Členovia za zamestnancov:
Ing. Jana Černá, PhD.
email: jana.cerna@uniag.sk
KBZ

Ing. Ján Čimo, PhD.
email: jan.cimo@uniag.sk
KBH

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
email: lubos.jurik@uniag.sk
KKI

Ing. Ján Kollár, PhD.
email: jan.kollar@uniag.sk
KBZ

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
email: zlatica.muchova@uniag.sk
KKPPU

doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
email: oleg.paulen@uniag.sk
KOVV

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
email: lucia.tatosova@uniag.sk
KKPPU
Členovia za študentov:
Bc. Andrea Cuperová
email:  xcuperova@is.uniag.sk
I-ARI den

Ing. Vladimír Kišš
email: xkissv1@is.uniag.sk
KKI - D-KID den

Bc. Igor Kondé
email: xkondei@is.uniag.sk
I-KII den

Bc. Jakub Mankovecký
email: xmankoveckyj@is.uniag.sk
I-ZHI den

Tomáš Stanček
email: xstancekt@is.uniag.sk
B-ABC den