Akademický senát

AS FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5410 | fax: +421 (37) 641 5444

Predsedníčka:

Mezeyová Ivana, doc. Ing., PhD.
email: ivana.mezeyova@uniag.sk
UZ

Podpredseda:

Mucha Miloslav, Ing.
email: miloslav.mucha@uniag.sk
DFZKI

Tajomník:

Golian Marcel, Ing., PhD.
email: marcel.golian@uniag.sk
UZ

Členovia za zamestnancov:


Bakay Ladislav, Ing., PhD.
email: ladislav.bakay@uniag.sk
UKA

Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.
email: viliam.barek@uniag.sk
UKI

Candráková Kristína, Ing., PhD.
email: kristina.candrakova@uniag.sk
DFZKI

Čimo Ján, doc. Ing., PhD.
email: jan.cimo@uniag.sk
UKI

Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD.
email: zlatica.muchova@uniag.sk
UKI

Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD.
email: miroslav.slosar@uniag.sk
UZ

Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
email: lucia.tatosova@uniag.sk
UKI

Členovia za študentov:

Bóriková Katarína
email: xborikova@uniag.sk
B-ABC14 den [sem 3, roč 2]

Budinský Samuel, Bc.
email:  xbudinsky@uniag.sk
I-ZHI den [sem 1, roč 1]

Makovická Eva
email: xmakovicka@uniag.sk
B-ZBC den [sem 3, roč 2]

Minárik Martin Ing.
email: xxminarikm@uniag.sk
D-KID den [roč 2]

Špigura Andrej
email:  xspigura@uniag.sk
B-ZBC den [sem 3, roč 2]