Akademický senát

AS FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5410 | fax: +421 (37) 641 5444

Predsedníčka:

Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.
email: zlatica.muchova@uniag.sk
KKPPU

Podpredsedníčka:

Halajová Denisa, Ing., PhD.
email: denisa.halajova@uniag.sk
KZKA

Tajomníčka:

Černá Jana, Ing., PhD.
email: jana.cerna@uniag.sk
KBZ

Členovia za zamestnancov:

Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.
email: viliam.barek@uniag.sk
KKI

Báreková Anna, Ing., PhD.
email: anna.barekova@uniag.sk
KKPPU

Čimo Ján, doc. Ing., PhD.
email: jan.cimo@uniag.sk
KBH

Hillová Dagmar, doc. Ing., PhD.
email: dagmar.hillova@uniag.sk
KBZ

Mucha Miloslav, Ing.
email: miloslav.mucha@uniag.sk
DFZKI

Tárník Andrej, Ing., PhD.
email: andrej.tarnik@uniag.sk
KBH

Tóth Attila, Ing., PhD.
email: attila.toth@uniag.sk
KZKA

Členovia za študentov:

Bechera Denis, Ing.
email:  becheradenis2@gmail.com
D-ARD/KZKA

Čibik Miroslav, Ing.
email:  cibik.miro.o@gmail.com
D-ARD/KZKA

Hus Marek, Ing.
email: husmarek1@gmail.com
D-ARD/KBZ

Mankovecký Jakub, Ing.
email: xmankoveckyj@is.uniag.sk
D-ZHD/KOVV

Olejár Matúš
email: xolejar@is.uniag.sk
B-KBC