2% pre Študentskú radu

napísal

Priatelia, Vy alebo Vaši rodičia, máte možnosť darovať 2% z daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša-vaša Študentská rada. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejav dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít vo Váš prospech.


Ako postupovať


Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (zamestnancom SPU ho vystaví útvar ekonomiky práce a mzdovej učtárne)
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Študentská rada Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nitra, 949 76, Tulipánová, 7
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37853180
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2014) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Študentská rada Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Nitra, 949 76, Tulipánová, 7
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37853180
 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Späť