2 zelené strechy za 2 dni

napísal

V priebehu dvoch dní sa nám podarilo zrealizovať hneď 2 zelené strechy na našich budovách. Jedna sa nachádza na budove nového Envirocentra na Hospodárskej ulici a druhá sa nachádza na dekanáte na Tulipánovej ulici.

Na budove dekanátu bola zelená strecha vybudovaná v rámci projektu ReImaGIne financovaného z Nórskych grantov. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie nových zelených stien pre vzdelávacie a experimentálne vedeckovýskumné účely. Študenti si budú môcť priamo v rámci výučby pozrieť technológiu zelených stien z popínavých rastlín a naši vedeckovýskumní pracovníci budú hodnotiť dynamiku rastu vybraných popínavých rastlín a ročné prírastky ich výhonov a listovej plochy.

Založili sme aj nový stretávací a pobytový priestor pre študentov a zamestnancov so spevneným vodopriepustným vegetačným povrchom. V rámci tohto vodozádržného opatrenia budeme testovať vhodnosť rôznych rastlinných druhov na použitie v spevnených povrchoch, ich dynamiku rastu a odolnosť voči zašľapávaniu. Aj takéto alternatívne riešenia môžu zvýšiť podiel zelene a biodiverzity v sídlach a zlepšiť hospodárenie so zrážkovou vodou.

Ísť späť