ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu

napísal

Dňa 2.6.2023 sa, v Lichově (okres Nový Jičín), uskutočnila konferencia k projektu "ADAPTAN II – Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu".

Cieľom stretnutia bola prehliadka, v projekte navrhnutých a vybudovaných, vodozádržných opatrení. Výsledkom projektu je realizácia niekoľkých zachytávajúcich protieróznych priehlbinových terás ("vsakovacích průlehů"), zatrávnených údolníc a malých vodných plôch (tůní).

Viac informácií: https://adaptan2.eu/o-projektu

Ísť späť