Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie

napísal

Autor: Ing. Marcel Golian, PhD.

Výberová prednáška

Grant Tesco 2017 

"Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie"

Prednášajúci: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Kedy: 09:00 dňa 22.11.2017

Kde: BZ-01

Cieľ:  Zlepšiť pripravenosť slovenských farmárov, producentov a spracovateľov potravín a pomôcť im stať sa úspešným dodávateľom pre obchod, osvojiť si vedomosti k tomu nevyhnutné (legislatívny a zdrojový rámec, kritériá pre dodávateľov atď.)

Späť