Aktuálne správy z IFLA Europe

napísal

Docent Attila Tóth z nášho Ústavu krajinnej architektúry bol na nedávnom valnom zhromaždení Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA Europe) v Neapole jednomyseľne zvolený za nového viceprezidenta pre vzdelávanie (Vice President for Education) na volebné obdobie 2023-2025. Attilovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri výkone mandátu! Zároveň sa tešíme, že to svedčí aj o akceptovaní našich odborníkov na svetovej úrovni.

Na fotke zľava: Daniela Micanovic (výkonná tajomníčka), Diana Culescu (generálna tajomníčka), Katerina Gkoltsiou (prezidentka), Thomas Kerekes (viceprezident pre komunikáciu), Margarida Cancela d'Abreu (bývalá viceprezidentka pre vzdelávanie), John Boon (pokladník), Attila Tóth (viceprezident pre vzdelávanie), André Colin (finančný manažér), Didier Vancutsem (viceprezident pre profesijnú prax).

Ísť späť