Architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre

napísal

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Výberová prednáška

- Prednášajúca: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
- 26. 9. 2019 o 14,00
- Aula SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 1

Verejná prednáška v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva bola na tému Architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre.

Prednášajúca sa zamerala na menej známy význam SPU v Nitre, ktorej miesto v akademickom priestore je nesporné a je prínosom pre oblasť vzdelávania vedy a výskumu.

Menej známe je, že univerzita prináša hodnoty aj v kultúrnospoločenskej oblasti a hodnoty kultúrneho dedičstva v podobe objektov, ktoré sú v jej správe.

Prednášajúca prezentovala niekoľko objektov SPU, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami, alebo boli ocenené ako architektonické objekty.

Späť