Celodenná odborná exkurzia: "Súčasná krajinná architektúra Viedne"

napísal

Autor: Ing. Attila Tóth, PhD.

30. apríl 2018

Srdečne pozývame študentov 1.-5. ročníka krajinnej a záhradnej architektúry na odbornú exkurziu do Viedne, zameranú na súčasnú krajinnú architektúru. Pozrieme si vybrané významné diela 20. (Donauinsel, Donaupark) a 21. storočia (Seestadt Aspern, Viertel Zwei, WU Campus, Rudolf-Bednar-Park, Park Monte Laa) - bližšie info nájdete na priloženom letáku.

Kedy: 30. apríla v pondelok od 7:00 do 22:00, univerzitným autobusom (45 miest). Presuny v rámci mesta uskutočníme metrom - U2 a U1 (celodenný lístok stojí 5,80 EUR).

Exkurzia je určená pre študentov 1.-5. ročníka krajinnej a záhradnej architektúry. Prednosť pri výbere budú mať študenti externej formy štúdia, študenti 4. ročníka a študenti končiacich ročníkov (3. a 5.). V prípade voľných miest sa exkurzie môžu zúčastniť aj študenti 1. a 2. ročníka.

Smerodajným kritériom je poradie prihlásených účastníkov na báze "first come, first take". Preto v prípade záujmu neváhajte a čím skôr sa prihláste osobne alebo mailom na attila.toth@uniag.sk, najneskôr do 20.4.2018.

Celodenná odborná exkurzia:

Späť