Cena dekana - doktorandi

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 2020 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4).

V tejto kategórii získala ocenenie iba jedna študentka doktorandského štúdia a to:

Ing. Veronika Valková z Ústavu záhradníctva za publikáciu:

VALKOVÁ, Veronika - ĎÚRANOVÁ, Hana - ŠTEFÁNIKOVÁ, Jana - MIŠKEJE, Michal - TOKÁR, Marián - GABRÍNY, Lucia - KOWALCZEWSKI, Przemysław Łukasz - KAČÁNIOVÁ, Miroslava. Wheat Bread with Grape Seeds Micropowder:Impact on Dough Rheology and Bread Properties. In Applied Rheology. ISSN 1430-6395, 2020, vol. 30, no. 1, s. 138-150, online. <https://doi.org/10.1515/arh-2020-0112>

Ocenenie odovzdal dekan prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. pri príležitosti týždňa študentstva.

Ocenenej doktorandke srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov!

Ísť späť