Cena dekana za publikácie 2022 - doktorandi

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa študentstva oceniť doktorandov fakulty za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch. A to v kategórií za najlepšiu publikáciu v prvoautorstve doktoranda, ktorá vyšla v roku 202 v časopisoch evidovaných v databáze WoS (Q1-Q4).

V tejto kategórii získala ocenenie iba jedna študentka doktorandského štúdia a to:

Ing. Lucia Galovičová - denný doktorand (Ústav záhradníctva) za publikáciu: GALOVIČOVÁ, Lucia - BOROTOVÁ, Petra - ŠIMORA, Veronika - VUKOVIC, Nenad - VUKIC, Milena - TERENTJEVA, Margarita - ŠTEFÁNIKOVÁ, Jana - ĎÚRANOVÁ, Hana - KOWALCZEWSKI, Przemysław Łukasz - KAČÁNIOVÁ, Miroslava. Thymus serpyllum essential oil and its biological activity as a modern food preserver. In Plants-Basel. ISSN 2223-7747 online, 2021, vol. 10, iss. 7, art. no. 1416 [18] s. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.3390/plants10071416>. IF: 4,658,Q1 Indexované v: CCC, WoS, SCOPUS

Ocenenia odovzdal dekan prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. pri príležitosti dňa študentstva v utorok 22.11.2022 na dekanáte fakulty.

Ocenenej doktorandke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!!!

Ísť späť