Challenging Water Resources Issues in Arid and Semi-Arid Regions. Engineering Measures Adapting to Water Shortage

napísal

Autor: Ing. Elena Kondrlová, PhD.

VÝBEROVÁ PREDNÁŠKA

- Assoc. Prof. Mohammad Ebrahim Banihabib

- 4.6.2018 o 13:00

- prednášková miestnosť ZM (Zobor, Hospodárska 7, Nitra)

Prednášajúci pôsobí na Teheránskej univerzite v Iráne a je vedúcim Katedry inžinierstva závlah a odvodňovania. V prednáške sa bude venovať problémom ochrany a zabezpečenia kvantity a kvality vodných zdrojov v podmienkach meniacej sa klímy.

The lecturer works at Tehran University in Iran and is a Head of the Department of Irrigation and Drainage Engineering. In his lecture he will address the problems of protecting and securing the quantity and quality of water resources in the conditions of changing climate.

Späť