Chemical characterization of soil. Contamination of soil and natural aqueous environmental systems

napísal

Autor: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

VÝBEROVÁ PREDNÁŠKA

- Prednášajúci: doc. Dr. Timea Pernyeszi, University of Pécs

- 06.11.2019 o 12.00 h

- Katedra zeleninárstva FZKI BZ 02

- Výberová prednáška sa uskutoční v rámci výučby predmetu: Post-harvest Technology of Horticultural Crops / Pozberová technológia záhradníckych plodín pre študentov 2. ročníka študijného programu IMHS.

- garant: prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.

Ísť späť