Čistiarne odpadových vôd v Poľsku s osobitným dôrazom na malé čistiarne odpadových vôd

napísal

Autor: Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP

Výberová prednáška

Čistiarne odpadových vôd v Poľsku s osobitným dôrazom na malé čistiarne odpadových vôd / Wastewater treatment plants in Poland, with particular emphasis on small (on-site) wastewater treatment plants.

- Dr. Marcin Spychała, Poznań University of Life Sciences, Faculty of Environmental Engineering and Spatial Management, Department of Hydraulic and Sanitary Engineering, Poland

- 25.4.2018, o 09:00 hod.

- miestnosť ZP, Hospodárska 7, Zobor

Späť