Deň otvorených dverí Environmentálneho centra KLÍMA - KRAJINA - INFORMÁCIE

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Vás srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí Environmentálneho centra KLÍMA - KRAJINA - INFORMÁCIE SPU v Nitre dňa 25. 04. 2024 od 9:00 - 16:00 hod.

Čaká Vás:
- prehliadka priestorov
- ukážka modelov
- odborný sprievod
- videá o zmene klímy

Deň otvorených dverí Environmentálneho centra KLÍMA - KRAJINA - INFORMÁCIE

Deň otvorených dverí Environmentálneho centra KLÍMA - KRAJINA - INFORMÁCIE

Ísť späť