Domácnosť bez odpadov

napísal

Autor: Ing. Anna Báreková, PhD.

VÝBEROVÁ PREDNÁŠKA

Téma: Domácnosť bez odpadov

Prednášajúci: Branislav Moňok

Kedy: 29. november 2019 (piatok) o 13.30 hod.

Kde: ZP - prednášková miestnosť, Hospodárska 7, Nitra

Krátke info: Prednášajúci je štatutárnym zástupcom o. z. Priatelia Zeme - SPZ, ktoré má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a informačných kampaní v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. Podieľa sa na príprave legislatívnych a koncepčných materiálov v odpadovom hospodárstve, spolupracuje s obcami a komunitami v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a predchádzania jeho vzniku.

Späť