Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 - 2022

napísal

AS FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 17. 9. 2019 prijal nasledovné uznesenie:

AS FZKI SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022 v študentskej časti akademickej obce fakulty na deň 16.10.2019 a náhradný termín na 29. 10. 2019.

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI SPU v Nitre

Voľby do študentskej časti AS FZKI SPU v Nitre sa budú konať od 07:30 do 15:00 v miestnosti TD-14 (na poschodí) v budove dekanátu, Tulipánová 7, 949 76 Nitra.

Volí sa 1 člen do študentskej časti AS FZKI SPU.

Písomne spracované návrhy kandidátov do AS FZKI študentskej časti akademickej obce FZKI sa odovzdajú predsedovi Fakultnej študentskej volebnej komisie (FŠVK) najneskôr do 09.10.2019 do 15:30 hod. Predseda FŠVK: Ing. Marek Hus, Katedra biotechniky zelene FZKI, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, kancelária TD_0_108, e-mail: husmarek1@gmail.com

Návrhy je možné odovzdať osobne, poslať na uvedenú adresu, zaslať e-mailom.

Vzor návrhu a súvisiace informácie:

Abecedný zoznam kandidátov do študentskej časti AS FZKI v Nitre

  1. BECHERA Denis, Ing. D-ARD [roč. 1.]

  2. KOVÁČOVÁ Martina, Ing. D-KID [roč. 1.]

  3. MANKOVECKÝ Jakub, Ing. D-ZHD [roč. 1.]

  4. PAGÁČ MOKRÁ Alexandra, Ing. D-KID [roč. 1.]

  5. ŠPUNTOVÁ Zuzana B-KBC [roč. 3.]

Predbežné výsledky

Bechera Denis - 22 hlasov

Mankovecký Jakub - 18 hlasov

Špuntová Zuzana - 11 hlasov

Pagáč Mokrá Alexandra - 2 hlasy

Kováčová Martina - 0 hlasov

- počet voličov 53, účasť 11,37%

Ísť späť