EMAS - Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

napísal

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Výberová prednáška

- Mgr. Peter Čierňava (ASTRAIA Certification)

- 19.04.2018, 08:00 - 11:00

- Hospodárska 7, FZKI SPU v Nitre

ASTRAIA Certification je medzinárodne pôsobiaci certifikačný orgán, ktorý vznikol v roku 2002 s cieľom prispieť k vytvoreniu dôveryhodného trhového prostredia. Spoločnosť ASTRAIA Certification bola založená odborníkmi z oblasti ochrany životného prostredia, preto sa prirodzene orientuje nielen na kvalitu, ale aj na environmentálne témy. ASTRAIA Certification je prvým a jediným na Slovensku akreditovaným subjektom oprávneným vykonávať environmentálne overovanie EMAS systémov.

Späť