Exkurzia: Krajinná architektúra na Morave a v Čechách

napísal

Sme radi, že našim študentom môžeme pravidelne ponúkať zaujímavé exkurzie, ktoré ich prepoja na prax a skútočné realizácie. Za krajinnou architektúrou sa tentokrát vydali na 6-dňovú exkurziu študenti študijného programu krajinná a záhradná architektúra a pedagógovia z Ústavu krajinnej architektúry.

Navštívili objekty historickej, ale aj modernej krajinnej architektúry. Začali prehliadkou zelenej strechy Velkého světa techniky v areáli Dolní Vítkovice v Ostrave. Pokračovali prehliadkou pobočky firmy Arboeko v Smržicích. Navštívili Mládkovy sady v Prostějove, Botanickú záhradu a Smetanovy sady v Olomouci, Městský park Michalov v Přerově, Zámeckú zahradu v Hranici. V Brne si pozreli Park pod plachtami, Lesopark Kamenný vrch, Otevřenú zahradu Nadace Partnerství, Moravské náměstí a záhradu Vily Tugendhat. V Litomyšli ich ohúril Park Zdeňka Kopala a Klášterní zahrady, deň ukončili prehliadkou parkov a rekonštruovaného brownfieldu Automatických mlynov v Pardubiciach. V Prahe, v predposledný deň, navštívili park Stromovka, prešli sa jedinečnou lávkou HolKa, pozreli si Palác Špork so strešnou záhradou, zavítali do Vrtbovskej záhrady a prešli sa zrevitalizovaným Smetanovým nábrežím, kde mali odborný výklad ohľadom aplikovaných modro-zelených opatrení. Posledný deň strávili v Botanickej záhrade v pražskej Troji, pozreli si nový cintorín v Suchdole a exkurziu ukončili na Zelenej Hore v Žďári nad Sázavou.

Ďakujeme Márii Bihuňovej z Ústavu krajinnej architektúry za zorganizovanie exkurzie a tiež ďakujeme Alici Dedečkovej, Pavlíne Novotnej, Antonínovi Dokoupilovi, Petrovi Förchtgottovi, Eve Wagnerovej, Jane Drápalovej, Radkovi Pavlačkovi, Rostislavovi Ivánkovi, Eve Kvapilovej, Ondrejovi Hankovi a Karlovi Slánskemu, ktorí ich sprevádzali a obohatili ich o informácie z procesu navrhovania, realizácie a údržby niektorých parkov a záhrad.

Účasť pedagógov a študentov na exkurzii bola financovaná v rámci programu CEEPUS.

Autor fotografií: Marek Hus

Ísť späť