Exkurzia Slovenská Ľupča, Múzeum lyží, Tále – golfové ihrisko 2019

napísal

Autor: Ing. Denis Bechera

Súčasťou vzdelávacieho procesu sú aj odborné exkurzie a návštevy zaujímavých miest v krajine. Jednou z takýchto akcií bola aj exkurzia v rámci predmetu Tvorba priestorov a rekreácie, ktorá sa uskutočnila pod vedením pána prof. Jána Supuku dňa 8. novembra 2019. Exkurzie sa zúčastnili študenti tretieho a piateho ročníka a doktorand prvého ročníka. Začiatok exkurzie bol na hrade Slovenská Ľupča, pokračovalo sa návštevou múzea lyží, zimných športov a lanoviek. Posledným bodom programu bola návšteva golfového ihriska Tále, ktoré je jedným z najvyššie položených golfových ihrísk na Slovensku. Celkovo sa exkurzie zúčastnilo 19 študentov spolu s pedagógom pánom prof. Supukom a jedným doktorandom prvého ročníka Denisom Becherom.

Späť