Exkurzie ako prirodzená súčasť vzdelávania

napísal

Sme veľmi radi, že sa nám každoročne darí organizovať veľké množstvo exkurzií pre našich študentov. Je to vynikajúca možnosť ako im lepšie predstaviť reálne situácie a fungovanie v praxi.

V poslednom období to boli napríklad exkurzie študentov krajinnej a záhradnej architektúry v Českej republike (Praha - Pavlov - Průhonice - Dolní Břežany) alebo exkurzia za súčasnými dielami krajinnej architektúry v Bratislave.

Študenti záhradníctva zavítali na exkurziu k popredným slovenským pestovateľom a spracovateľom ovocia a zeleniny Mäspoma, Bonifructi či Zeleninárska.

A študenti krajinného inžinierstva navštívili Vodárenské múzeum, Vodné dielo Gabčikovo, či Klátovské rameno, ktoré je pravostranný prítok Malého Dunaja a taktiež rovnomenná národná prírodná rezervácia.

Ísť späť