Extenzívne a intenzívne vegetačné strechy na stavebných konštrukciách

napísal

Autor: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.

Výberová prednáška

Prednášajúci:

- Ing. Jozef Janiš, Ing. Walter Scherfel

- 15. 02. 2018 o 10:00h

- FZKI - Tulipánová 7- TD-01

Všeličo z vlastných skúseností pri vývoji, navrhovaní, realizácii a údržbe vegetačných striech

Späť