Fakulta bola ocenená za spoluprácu

napísal

Zdroj: www.facebook.com/FZKISPUNitra/

Naša partnerská Zahradnická fakulta Mendelovej univerzity v Brne oslavovala 100 rokov univerzity. Naša fakulta dostala ocenenie a poďakovanie za spoluprácu. My sme kolegom odovzdali ďakovný list a ako dar grafiku významného slovenského autora Karola Felixa.

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

Foto: archív Zahradníckej fakulty MENDELU

Dňa 22. novembra 2019 slávnostne zasadala Vedecká rada Záhradnícke fakulty Mendelovej univerzity v Brne, v krásnom prostredí zámockých jazdiarní v Lednici.

Pri príležitosti storočnice jubilea Mendelovej univerzity v Brne a tiež 30. Výročia 17. novembra 1989 bolo ocenených celkom 31 osobností a inštitúcií dlhodobo spolupracujúcich so Zahradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne.

Medzi ocenenými fakultami bola aj naša fakulta – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a takisto aj prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry za dlhoročnú spoluprácu.

Záhradníckej fakulte prajeme ešte veľa úspechov a spokojných pedagógov aj študentov.

Späť